Over Bart

Ik ben Bart van Elk en sinds 2007 werkzaam als ZZP'er binnen de psychosociale zorg. In september 2012 ben ik gestart met mijn eigen praktijk.

Na het afronden van mijn NLP Master-practitionar opleidingen, wilde ik mezelf verder professionaliseren en verdiepen binnen de psychosociale zorg. Na het afronden van mijn 4 jarige beroepsopleiding Hypno-psychotherapie ben ik aan de slag gegaan als integratief hypnotherapeut. Integratief betekent dat ik naast het werken met Hypnotherapie, geïntegreerd gebruik maak van de kennis, methoden en technieken van verschillende psychotherapeutische stromingen zoals; Neuro Linguïstisch programmeren (NLP), EMDR, Transactionele Analyse, lichaamswerk, focussen, rouw en verliesverwerking, RET, Enneagram e.a.

Naast het werken in mijn eigen praktijkruimte ben ik tevens werkzaam binnen de volgende werkdomeinen:

  • Als ZZP'er ben ik werkzaam als verpleegkundig gezinsbegeleider. Deze werkzaamheden zijn PGB gerelateerd. Als verpleegkundig gezinsbegeleider en Integratief Hypnotherapeut werk ik met 'moeilijk' opvoedbare kinderen en jongeren die kampen met: ADHD, autisme en aanverwante stoornissen, dwang en ticstoornissen, leerproblemen, licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Ik ga ervan uit dat deze kinderen en jongeren niet moeilijk zijn maar het moeilijk hebben!
  • Als ZZP'er werk ik met professionals in bedrijven en zorginstellingen. Mijn werkzaamheden zijn veelal gericht op het leveren van een bijdrage aan de kennisontwikkeling van de werkzame professionals. De kennisontwikkeling is gericht op het verkrijgen van theoretische kennis, professionele attitude en vaardigheden.

Bart van Elk

Integratief Hypnotherapeut

Therapeut Hypno-psychotherapie Rosmalen

Striensestraat 35
5241 AW Rosmalen